Coaching energetyczny

Do swojej energii możemy dotrzeć na wiele sposobów. Możemy korzystać z terapii, możemy medytować, ale dla niektórych najlepszą drogą jest szczera rozmowa, podczas której jesteśmy wysłuchani. Rozmowa, podczas której rozmówca podchodzi do nas bez oceniania, z akceptacją, pomagając nam za pomocą pytań dotrzeć do sedna sprawy. Rozmowa, w której sami znajdujemy rozwiązania, a one szybciej zadziewają się w rzeczywistości dzięki pomocy energetycznej ze strony coacha. Tym właśnie jest coaching energetyczny.

Skutek sesji coachingu energetycznego to:

  • sprecyzowanie swoich poglądów, dążeń
  • wybranie drogi,która prowadzi do osiągnięcia celu
  • poprawienie relacji z bliskimi
  • lepsza współpraca
  • poprawa finansowa
  • dystans do sytuacji które nas spotykają
  • zwiększenie motywacji działania
  • zwiększenie możliwości tworzenia
  • dotarcie do energii cieszenia się tym.                                                                                                                               Coaching jest sesją informacyjno-energetyczną mającą na celu zrozumienie,odblokowanie i wprowadzenie pozytywnych zmian.                                                                                                                                                                                Cena godzinnej sesji  to 150 zł